Algemene uitleg

Met WaterSpaarders leren kinderen in vier lessen over de impact van klimaatverandering op de natuur en het belang van energie besparen. Ze gaan met elkaar in discussie en ontdekken welke concrete positieve gevolgen kleine gedragsveranderingen kunnen hebben. Maar kinderen willen meer. Ze willen zelf in actie komen en energie besparen. Ze gaan aan de slag met het ontwerpen van hun eigen etiket voor een doucheproduct waarin ze in beeld en tekst oproepen tot korter douchen. WaterSpaarders zorgt ervoor dat de leerlingen hun eigen etiket op een echt doucheproduct ontvangen! Met deze unieke WaterSpaardersfles komt de boodschap ook thuis aan. En daar gaan leerlingen verder met hun actie: als ware ambassadeurs stimuleren ze ouders, broertjes en zusjes om korter te douchen. Uiteindelijk komt er een beweging op gang en bespaart de klas samen met de omgeving heel veel energie!

Opbouw van de lessen

Les 1 (1e week): Klimaatverandering en energiegebruik

Deze les maakt de leerlingen bewust van het verband tussen het gebruik van warm water (en dus het gebruik van energie) en het klimaat en de natuur. De leerlingen weten dat het mogelijk is om met WaterSpaarders zelf aan de slag te gaan om energie te besparen. Als thuisopdracht krijgen de leerlingen een doucheschema mee, waarin ze gedurende één week de douchetijden van alle gezinsleden noteren. De gegevens uit deze 0-meting zijn nodig bij het invullen van de Verbetermeter in les 3.

Les 2 (2e week): Aan de slag: de gastles

De gastles staat in het teken van het ontwerpen van een mooi en aansprekend flesetiket van een doucheproduct, met een spreuk die aanzet tot korter douchen.

Tussendoor (2e en 3e week): Doeboekjes

De leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag in hun eigen Doeboekje. De informatie uit het Doeboekje sluit aan bij wat de leerlingen al weten over het besparen van warm water en energie.

Les 3 (4e week): Meten is weten

In deze les leren de leerlingen hoe ze thuis het gesprek kunnen aangaan over korter douchen, om ook hun ouders en broers en zussen te stimuleren mee te doen aan WaterSpaarders. Centraal staat het bijhouden van meetgegevens, op papier in het Doeboekje en digitaal in de Verbetermeter.

Tussendoor (5e week): Gaat het goed?

Na een week is het de bedoeling dat de voortgang kort besproken wordt. Houden de leerlingen hun doucheresultaten goed bij? Hoe reageren de gezinsleden? In deze week kunt u meedoen aan de wedstrijd ‘Stem op de mooiste fles’.

Les 4 (6e week of later): Goed gedaan!

Tot slot sluit u het lesprogramma op feestelijke wijze af. Om de leerlingen te stimuleren verder te gaan met korter douchen deelt u de zandlopers uit. Ook krijgt iedere leerlingen een certificaat als beloning voor hun inzet.